Reference

Hydroizolace a sanace staveb

Úpravna vody Černovír, Olomouc

Termín realizace: 10/2014 - 2/2015

Popis prací: Sanace stropní konstrukce aerační nádrže a sanace žebírkového stropu nad rozdělovací nádrží

Řád německých rytířů Bruntál

Termín realizace: 3/2014 - 5/2014

Popis prací: Sanace obvodových a vnitřních zdí

 • provedení dodatečné vodorovné izolace injektáží
 • vyrovnání sanovaných zdí provzdušněnou maltou
 • aplikace difuzně otevřené hydroizolační stěrkyprovedení sanačních omítek a difuzně otevřené výmalby
 • obkopání budovy
 • provedení nové svislé izolace bitumenovou stěrkou
 • uložení drenážního systému s napojením na stávající kanalizaci

Vlastivědné muzeum Olomouc, expozice kamenů

Termín realizace: 9/2013 - 3/2014

Popis prací: Sanace obvodových a vnitřních zdí

Průběh prací:

 • provedení dodatečné vodorovné izolace injektáží
 • vyrovnání sanovaných zdí provzdušněnou maltou
 • aplikace difuzně otevřené hydroizolační stěrky
 • provedení sanačních omítek a difuzně otevřené výmalby

Staroměstská kasárna Olomouc

Termín realizace: 03/2012 - 09/2013

Popis prací: Provedení dodatečné vodorovné izolace injektáží materiály Remmerd Kiesol C a obnova svislé obvodové izolace materiály Remmers Profibaudicht 1K. XYPEX

CPI City Center u Clarion Congress Hotel Olomouc

Termín realizace: 12/2011 - 6/2012

Popis prací: Primární izolace spodní stavby materiály XYPEX

Hotel Ibis Olomouc

Termín realizace: 3/2011 - 8/2011

Popis prací: Primární izolace spodní stavby materiály XYPEX

Zámek Lipník nad Bečvou

Termín realizace: 7/2010

Popis prací: Sanace obvodových a vnitřních zdí

Průběh prací:

 • provedení dodatečné vodorovné izolace tlakovou injektáží
 • vyrovnání sanovaných zdí provzdušněnou maltou
 • aplikace difuzně otevřené hydroizolační stěrky
 • provedení sanačních omítek a difuzně otevřené výmalby. XYPEX

Finanční ředitelství Brno

Termín realizace: 10/2008

Popis prací: Celková sanace suterénních prostor a vytvoření dodatečné vodorovné izolace zdiva injektáží (infuzní clona)

Čistička odpadních vod Mariánské Údolí

Termín realizace: 9/2008

Popis prací: Izolace usazovacích, dosazovacích a aktivačních nádrží materiálem Xypex v kombinaci se stříkaným betonem, stěrkové hydroizolace a injektáže jak pevnostní, tak těsnící

Čistička odpadových vod Lipník nad Bečvou

Termín realizace: 5/2008

Popis prací: Izolace usazovacích, dosazovacích a aktivačních nádrží materiálem Xypex v kombinaci se stříkaným betonem

Porsche Olomouc

Termín realizace: 10/2006

Popis prací: Tlaková injektáž prasklin betonových konstrukcí stropní konstrukce trvale pružným polyuretanem

Rozvody, Wellnerova ulice Olomouc

Termín realizace: 10/2006

Popis prací: Instalace rozvodů

Prefa

Termín realizace: 7/2006

Popis prací: Izolace základové stavby sila materiálem Xypex

Veolia

Termín realizace: 02/2006

Popis prací: Injektáž trhlin a průsaků betonových konstrukcí

Státní veterinární ústav

Termín realizace: 01/2006

Popis prací: Injektáž hadiček v pracovních sparách trvale pružným polyuretanem

Bytový komplex Havlíčkovy Sady, Praha

Termín realizace: 7/2003

Popis prací: Izolace dvoupodlažních podzemních garáží bytového komplexu