SANACE VLHKÉHO ZDIVA

Podřezání (sanace) vlhkého zdiva se rozumí dosažení trvalého snížení vlhkosti ve zdivu. Pro toto snížení jsou čtyři základní důvody.

 1. Na prvním místě vždy musí stát ochrana Vašeho zdraví zejména z důvodů plísní. Plísně jsou mikroskopické vláknité houby, jsou toxické, znečišťují ovzduší a hlavně u seniorů a malých dětí mohou vyvolat astmatické záchvaty, chronické dýchací potíže, bolení hlavy, pocity nevolnosti nebo způsobit onemocnění kůže a plic.
 2.  Ochrana Vašeho majetku. Dlouhodobým působením vlhkosti dochází k pomalé, avšak nezvratné destrukci stavby. Vlivem působení solí a zmrazovacích cyklů zdivo degraduje a rozpadá se.
 3.  Úspora Vašich financí. Vlhký dům má značné tepelné ztráty.
 4.  plesnivějící zdi rozhodně nevypadají dobře, a to je ve většině případů tím důvodem, proč tuto situaci řešíme, přitom v pomyslném žebříčku je to důvod poslední.

OBVYKLÉ PŘÍČINY ZAVLHÁNÍ ZDIVA

 •  Omezená funkčnost, nebo úplná absence svislé izolace na vnější straně zdiva s ohledem na zatížení vodou působící na konstrukci
 •  Omezená funkčnost, nebo úplná absence vodorovné izolace zdiva.
 •  Možné poruchy na dešťové kanalizaci
 •  Údržba a provoz objektu – zatečení při ucpání lapače nečistot (gajgr)
 •  Omezené větrání prostor

Společnost MOPED s.r.o. Vám nabízí komplexní řešení problémů s vlhkostí zdiva Vašeho objektu!

Použití a kombinace technologií se volíme na základě stavebně technického průzkumu, který Vám naše firma provede ZDARMA včetně dopravy našeho technika. ZDARMA Vám také vypracujeme rozpočet sanačních prací.

Společnost MOPED s.r.o. používá výhradně špičkové sanační materiály jak od českých výrobců (např. BETOSAN s.r.o.), tak od renomovaných zahraničních (např. REMMERS s.r.o.) a má za sebou velké množství realizací.

VŠEOBECNÉ PRINCIPY SANACE VLHKÉHO ZDIVA

Sanace vlhkého zdiva zahrnuje systém hydroizolačních, vysušovacích a stavebních opatření, jejichž cílem je dosažení výrazného snížení obsahu vlhkosti v podzemním i nadzemním zdivu i v souvisejících konstrukcích.

Konstrukce jsou dlouhodobě namáhány vlhkostním zatížením. A to zemní vlhkostí, srážkovou vodu prosakující do zeminy kolem objektů, vodou stékající po terénu a odstřikující od jeho povrchu, i vodou kondenzující z vlhkého vzduchu.

Protože objekty postavené před mnoha lety nemají provedenou izolaci zdiva nebo je v důsledku jejího stáří, či nekvalitního provedení již nefunkční, tak se vodě nemají šanci bránit.

Takto zavlhlé, nebo vlhké zdivo je jeden z nejdůležitějších faktorů pro vznik plísní, jejichž spory rozptýlené ve vzduchu, mohou vést ke vzniku mnoha respiračních a jiných chorob a to nejen u osob přímo obývajících takto postižené prostory, ale i osob ve vyšších nadzemních patrech.

Je tedy nezbytné provedení sanace vlhkého zdiva a tak i vytvoření zdravých klimatizačních podmínek, ať se ve vašem domě můžete cítit opravdu bezpečně.

K sanacím je nutné přistupovat takovým způsobem, aby kombinovaným použitím různých hydroizolačních a vysušovacích technologií a stavebních úprav podle podmínek objektu a jeho okolí byl na něm vytvořen komplexní sanační systém.

Tento systém by měl přednostně odstraňovat příčiny a nikoliv jen důsledky vlhnutí stavby.

Sanace vlhkého zdiva se zpravidla provádí v kombinaci přímých a nepřímých hydroizolačních metod a doplňkových technických opatření v podobě komplexního sanačního systému.

Metody přímé

Brání šíření vlhkosti konstrukcí, vnikání vlhkosti do konstrukcí nebo vnitřního prostředí, popř. brání úniku vlhkosti z konstrukce

 •  Vkládané hydroizolace do strojně nebo ručně proříznuté spáry, nebo narážené nekorodující plechy
 •  Infuzní a tlakové napouštění zdiva chemickými prostředky, prostředky polyuretanové, epoxidové a akrylové báze
 •  Vzduchoizolační systémy, např. větrané štoly, dutiny, mezery a kanálky podél stěn pod i nad terénem ve stěnách a pod podlahou

Metody nepřímé

Snižují vlhkostní zatížení a namáhání konstrukce. Používají se především v kombinaci s metodami přímými, a to za podmínek zjištěných průzkumnými pracemi.

Jsou ale možné i jejich aplikace samotné. Jsou to např.:

 • Odvodnění horninového prostředí v okolí stavby drenáží podél obvodových stěn staveb pod terénem. Drenáž musí být ve spádu a voda prosakující musí být od zdiva odváděna do kanalizace nebo jako trativod do dostatečné vzdálenosti od objektu
 • Úpravy povrchu a sklonu terénu v okolí objektu a odvod srážkové vody od paty zdí terénem
 • Vytváření hydroizolačních clon a přepážek v horninovém prostředí v okolí objektů (štětové stěny, injektáže)
 • Přirozené i nucené větrání místností a prostor budov snižující vlhkost vnitřního vzduchu
 • Sušení vnitřních povrchů konstrukcí proudem teplého suchého vzduchu
 • Zvýšení vnitřní povrchové teploty konstrukcí i změna průběhu teploty v konstrukci její následnou teplenou izolací