Protipožární obklady a ochrana staveb

Naše nabídka

  protipožární obklady konstrukcí
  protipožární kabelové těsnění
  protipožární ochrana ventilačních zařízení
  protipožární výplně otvorů (dveře, okna, revizní dvířka do všech druhů stavebních konstrukcí)
  protipožární nátěry ocelových a dřevěných konstrukcí

Protipožární ochrana

Protipožární obklady, podhledy, příčky

 • protipožární obklady konstrukcí, obklady ocelových sloupů a nosníků v rozsahu návrhových teplot od 350°C - 700°C v hodnotách požární odolnosti R15 – R180
 • protipožární podhledy a přímé obklady masivních stropů Rp 30 – Rp 120
 • podhledy ve funkci samostatných požárních předělů EI 30 – EI 120
 • protipožární obklady stropů s dřevěnými trámy REI 30 – REI 90
 • protipožární obklady stropů a střech z trapézových plechů REI 30 – REI 90
 • nosné a nenosné požární stěny a šachtové příčky REI 30 – REI 240
 • požární parapetní dílce EW 30 – EI 90

Požárně těsnicí a spárovací materiály a požární ochrana prostupů

 • těsnění stavebních spár EI 60 – EI 180
 • těsnění dilatačních spár EI 90 – EI 120
 • požární ochrana prostupů plastového potrubí EI 60 – EI 120
 • montáž požárních větracích tvarovek EI 30 – EI 90
 • požární ochrana prostupů kabelů přes požárně dělicí konstrukci EI 30 – EI 120

Požární ochrana ventilačních zařízení (VZT) a zařízení pro odvod kouře

 • obklad VZT z ocelového plechu, namáhání ohněm z vnější strany EI 30 – EI 120
 • obklad VZT z ocelového plechu, namáhání ohněm z vnitřní strany EI 30 – EI 120
 • výroba požárního VZT, namáhání ohněm z vnější strany EI 30 – EI 120
 • výroba požárního VZT, namáhání ohněm z vnější strany EI 30 – EI 120

Dodávka a montáž protipožárních výplní

 • požární revizní dvířka EI 30 – EW 90
 • ocelové požární dveře EW 15 – EI 60
 • dřevěné požární dveře EW 15 – EI 45
 • požárně ochranná zasklení EI 30 – EI 90

Protipožární nátěry ocelových a dřevěných konstrukcí

 • protipožární nátěry ocelových konstrukcí s požární odolností R 15 – R 45 dle zatížení konstrukce a jednotlivých Am/V (O/F)
 • protipožární nátěry dřevěných konstrukcí
 • bezbarvý (transparentní)
 • barevný
 • mléčný do průmyslových prostor
 • ošetřením dřeva protipožárním nátěrem dosáhneme:

a) snížení stupně hořlavosti
b) snížení indexu šíření plamene po povrchu